Drugs

Magazine cover

Voorwoord

ouders, jongeren, scholen, GGD, verslavingszorg
en de zorg- en uitgaanssector op om samen de normalisering van het gebruik van drugs een
halt toe te roepen en de stijgende trends tegen
te gaan. Welke rol heeft de gemeente daarin
samen met haar partners? En, gegeven het feit
dat drugs gebruikt worden, wat is er te doen in
de vroege signalering, opvang en acute zorg?

UW UITDAGING
Meer taken met minder budget. Ook uw
gemeente heeft te maken met de gevolgen
van de transities. Deze ontwikkelingen
vragen om scherpe en weloverwogen
keuzes in het beleid en de begroting van
uw gemeente. Waar legt u accenten in uw
gezondheids- en veiligheidsbeleid? En hoe verbindt u preventie, regelgeving, handhaving
en acute zorg?

HET DOEL
Wie meedoet is gezonder en gelukkiger, en als
je gezond en gelukkig bent, kun je meedoen. Voor jongvolwassenen is meedoen in het uitgaanscircuit belangrijk. Steeds meer jongvolwassenen die party’s, festivals, disco’s of clubs bezoeken, gebruiken XTC of andere drugs.
En ook het aantal keren dat jongeren op een EHBO-post of in de ambulance belandt, neemt
toe.

NIET NORMAAL
Staatssecretaris Van Rijn roept gemeenten,

GEZOND WEST-BRABANT

EDITIES

EDITIES

VEILIG ÉN GEZOND: VEILIG VOELEN, GELUKKIGER LEVEN

VEILIG ÉN GEZOND: VEILIG VOELEN, GELUKKIGER LEVEN

GEZOND IS KRACHTIG: VOOR ÍEDEREEN

GEZOND IS KRACHTIG: VOOR ÍEDEREEN

KANSEN & KEERZIJDEN VAN ONLINE

KANSEN & KEERZIJDEN VAN ONLINE

GEZOND LEVEN: JE KUNT ER NIET VROEG GENOEG MEE BEGINNEN

GEZOND LEVEN: JE KUNT ER NIET VROEG GENOEG MEE BEGINNEN

INFECTIEZIEKTEN:
HET IS VIJF VOOR TWAALF

INFECTIEZIEKTEN:
HET IS VIJF VOOR TWAALF

SPECIALS

SPECIALS

SAMEN VEILIG:
SAMEN VOORKÓMEN

SAMEN VEILIG:
SAMEN VOORKÓMEN

GEZOND EN ZELFREDZAAM MET
E-HEALTH

GEZOND EN ZELFREDZAAM MET
E-HEALTH

KRACHTIG SAMENWERKEN:
VITALE INWONERS

KRACHTIG SAMENWERKEN:
VITALE INWONERS

INTEGRATIE: HAND IN HAND MET GEZONDHEID

INTEGRATIE: HAND IN HAND MET GEZONDHEID

DRUGS: GEZOND GEBRUIK
BESTAAT NIET

DRUGS: GEZOND GEBRUIK
BESTAAT NIET

GEZOND MEEDOEN: ALS JE GEZOND BENT, KUN JE MEEDOEN!

GEZOND MEEDOEN: ALS JE GEZOND BENT, KUN JE MEEDOEN!

NAAR SCHOOL: EEN GEZONDE START VOOR DE TOEKOMST

NAAR SCHOOL: EEN GEZONDE START VOOR DE TOEKOMST

http://ggdgezondwestbrabant5.gezondwestbrabant.nl/#!1-Cover

http://ggdgezondwestbrabant4.gezondwestbrabant.nl/#!1-Cover

http://ggdgezondwestbrabant3.gezondwestbrabant.nl/#!1-Cover

http://ggdgezondwestbrabant2.gezondwestbrabant.nl/#!1-Cover

http://ggdgezondwestbrabant.gezondwestbrabant.nl/

http://ggdgezondwestbrabantspecial06.gezondwestbrabant.nl/

http://ggdgezondwestbrabantspecial05.gezondwestbrabant.nl/

http://ggdgezondwestbrabantspecial04.gezondwestbrabant.nl/

http://ggdgezondwestbrabantspecial03.gezondwestbrabant.nl/

http://ggdgezondwestbrabantspecial02.gezondwestbrabant.nl/#!1-Cover

http://ggdspecial1.gezondwestbrabant.nl/#!1-Cover

Cover

Drugs zijn niet normaal

Technology by MagStream Real Time Publishing